Specjalizacje

Budownictwo energetyczne

Szef działu: Tomasz Wach
Członek zarządu i współwłaściciel firmy

Odpowiedzialny za rozwój budownictwa energetycznego.

Budownictwo kolejowe

Szef działu: Jacek Łyżeń
Członek zarządu i współwłaściciel firmy

Odpowiedzialny za rozwój budownictwa kolejowego.

Budownictwo kubaturowe

Szef działu: Dariusz Wach
Członek zarządu i współwłaściciel firmy

Odpowiedzialny za inwestycje zagraniczne oraz nadzór nad spółkami.