Modernizacja linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska

Modernizacja linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański

Roboty ogólnobudowlane

oraz kompleksową realizację przejłścia podziemnego dla pieszych Łączącego stację metra A 17, Dworzec Gdański ze stację PKP Warszawa Gdańska z Żoliborzem – roboty ogólnobudowlane

 

Related Projects