Modernizacja linii kolejowej Nr 1 odcinku Koluski-Częstochowa

W zakres robót wchodzi rozbiórka i budowa 43 nowych peronów. W pełnym zakresie wykonania robót elektroenergetycznych na peronach, przejazdach, wykonanie EOR.

Related Projects