Modernizacja linii kolejowej E-65 w obrębie LCS Malbork

W zakres robót wchodzi wykonanie robót peronowych na 4 przystankach i stacji Malbork. Zamówienie obejmuje demontaż starych i montaż nowych peronów, dojść do peronów, modernizacja starych zabytkowych wiat oraz montaż nowych, wykonanie odwodnienia powierzchni peronowej i przejść podziemnych, roboty wykończeniowe w przejściach podziemnych, mała architektura.

Related Projects