Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Bochnia-Biadoliny

W zakres robót wchodzi wykonanie robót torowych przede wszystkim związanych z budową podtorza, odwodnienia, umocnienie skarp i budowa peronów na stacji Biadoliny i przystankach Jasień Brzeski, Rzezawa.

Related Projects