Modernizacja linii E-65 w obrębie LCS Działdowo

W zakres robót wchodziło zmodernizowanie 15 peronów, w pełnym zakresie rozbiórka starych, budowa nowych peronów, wykonanie dojść i przejść podziemnych, odwodnienie połaci peronowych, mała architektura) roboty energetyczne NN, ogrzewanie rozjazdów, oświetlenie peronów i przejazdów, odwodnienia torowiska.

Related Projects