Modernizacja linii E-65 w obrębie LCS Ciechanów

Zakres robót obejmował modernizacje peronów (w pełnym zakresie), roboty związane z odwodnieniem układu torowego i około torowego, roboty elektroenergetyczne niskiego napięcia i średniego napięcia (LPN)

Related Projects