Modernizacja infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów

Roboty ogólnobudowlane – Ciechanów od km 70,780 do km 99,450, LOT A  stacje: Gąsocin, Ciechanów, LOT B  szlaki: Świerszcze  Gąsocin, Gąsocin  Ciechanów, w ramach Projektu \”Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa  Gdynia  obszar LCS Ciechanów\”

Related Projects