Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej nazywanym RODO
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest El-in spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul.Kościuszki 8, 96-100 Skierniewice, zrejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428558, NIP 8361007476, REGON 750474071 tel. +48 46 833 27 57, adres email: [email protected]
2. Właśnie wyraziliście zgodę na przetwarzanie: UWAGA – w treści maila powinny pojawić się cele zgodne z wyborem klienta poniższe checkbox nie są obowiązkowe – proszę zastosować dogodne systemowo rozwiązanie

  1. Państwa danych osobowych w celu skontaktowania się z Państwem przez jednego z naszych pracowników.
    W tym przypadku będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe do czasu nawiązania kontaktu lub do czasu wycofania udzielonej zgody. UWAGA – tego terminu trzeba pilnować – po nawiązaniu kontaktu dane należy zachować z oznaczeniem terminu udzielenia i wycofania zgody – najwygodniej i najlepiej gdyby system gromadził te informacje. Po zakończeniu celu przetwarzania tzn. po nawiązaniu kontaktu nie powinniście Państwo dalej wykorzystywać tych danych
  2. Państwa adresu mailowego w celu wysyłania na ten adres informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    W tym przypadku będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.

3. W obu przypadkach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.
4. Zgodę możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie na stronie https://el-in.pl/kontakt lub wysyłając wiadomość na adres email [email protected] (osoba, która będzie administrować danymi zebranymi przez stronę internetową).
5. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.