EnglishPolishRussian

Zbiornik retencyjno-odparowalny w Kozienicach

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp z o.o.  zrealizowało projekt D51/1 – zbiornik retencyjno – odparowalny w Kozienicach oraz skomplikowany, bo wymagający pracy pod czynną linią 220 kV projekt C2.

Podczas prac prowadzone były działania wymagające występowania o wyłączenia sieci wysokiego napięcia 220 kV – zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem do Elektrowni ENEA. Prace związane z montażem urządzeń – separator, osadnik, pompownia P1 i P2 prowadzone były na głębokości 9 m. Podczas prac wykorzystany był specjalistyczny sprzęt m.in. dźwig 150 TON.  Działania prowadzone były w ścianach szczelnych – LARSENA.

Zakres prac  z projektu C2 obejmował urządzenia podczyszczające,  zbiornik retencyjno – odparowalny,  pompownie ścieków deszczowych oraz wykonanie rysunków poglądowych pompowni P1 i pompowni P2.

Wykonany został również separator od studni do przepompowni , osadnik,  włączenie studni DO3 do DO4, a tym samym włączenie do całego układu instalacji deszczowej odwodnienia terenu całej  rozdzielni 400 kV.

Następnie kanał tłoczny PE fi 160 długości około 300 mb  do studni z sondą kontrolną DK i dalej do istniejącego przewodu kanalizacji deszczowej DN 300.  

 Prace prowadzone były przy bardzo trudnych warunkach gruntowo – wodnych – należało wykonać dodatkowo system odwodnienia głębokich wykopów.

Wykonana została kompleksowa instalacja oraz uruchomienie systemu.

System odwodnienia został podłączony do istniejącego, który odprowadza wodę z terenu rozdzielni 400 kV do rzeki Wisły.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności