EnglishPolishRussian

Budowa hali sportowej w Makowie

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. realizuje zamówienie,w którego zakres wchodzi budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Na parterze hali powstanie duża sala gimnastyczna, zespół sanitariatów, szatnie, siłownia, pomieszczenia techniczne, porządkowe,  klatki schodowe i kotłownia, na piętrze powstaną dwie mniejsze sale rekreacyjne, antresola i komunikacja. Hala zostanie połączona z obecnym gimnazjum w Makowie poprzez wybudowanie łącznika. Ponadto przebudowana zostanie instalacja kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z postawieniem nowej przepompowni ścieków w związku z rozbudową szkoły w Makowie. Wykonane zostanie przyłącze wodociągowe na odcinku od sieci wodociągowej do projektowanego budynku.

Zamówienie obejmuje również:obsługę geodezyjną, wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych, urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

Nasze przedsiębiorstwo już rozpoczęło prace, a w pierwszej kolejności budowane jest boisko sportowe 

do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej o wymiarach pola gry 60m x 100m wraz ze strefą ochronną: wzdłuż boków 1m, za bramkami 3m.

Wokół boiska powstanie bieżnia lekkoatletyczna o długości 400m.

W części wschodniej terenu, między boiskiem do piłki nożnej a bieżnią wybudowane zostanie boisko do streetballa oraz wiaty dla zawodników i skatepark o powierzchni około 1156 m2.

Boisko do piłki nożnej będzie odpowiednio odwodnione oraz nawodnione. Cały obiekt będzie oświetlony za pomocą czterech słupów oświetleniowych.

Boiska wraz z bieżnią będą służyć rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Maków. Prowadzone będą tam rozgrywki sportowe, piłkarskie oraz imprezy rekreacyjne.

Inwestycja realizowana jest wraz z firmą ROSA-BUD z Radomia.

Będziemy informować o postępach prac.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności