EnglishPolishRussian

Przebudowa stacji zwrotnej PKP Intercity S.A. Kołobrzeg

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o.  przebudowało i wykonało remont stacji zwrotnej „PKP Intercity” S.A. w zakresie istniejącej infrastruktury kolejowej obejmującej tory nr 14, 16 i nr 18 na stacji PKP Kołobrzeg.

Celem remontu torów stacji zwrotnej „PKP Intercity” S.A. jest poprawienie warunków obsługi przybyłych na stację Kołobrzeg składów pociągów pasażerskich, w tym składów „Pendolino”.

Zakres przebudowy układu torowego obejmował tory nr 14 i nr 16 na długości od km 98,5 linii kolejowej nr 404 do rozjazdu nr 18 ( tor nr 14 ) i do rozjazdu nr 19 (tor nr 16 ) oraz przebudowę toru nr 18 na całej długości. Przebudowa torów pozwoli na zwiększenie odległości pomiędzy istniejącymi torami nr 14
i nr 16.

W ramach przebudowy przewidziano ochronę przebudowywanych torów poprzez zainstalowanie na torach urządzeń srk w postaci wykolejnic nastawianych ręcznie.

Przebudowa objęła:

  • przebudowę istniejących międzytorzy torów nr 14 i nr 16 polegającą na wymianie nawierzchni z klińca na nawierzchnię utwardzoną,
  • przebudowę istniejącej sieci trakcyjnej,
  • przebudowę istniejącego oświetlenia,
  • przebudowę istniejących instalacji energetycznych,
  • przebudowę istniejącej instalacji wodociągowej,
  • przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej,
  • przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności