EnglishPolishRussian

Przebudowa posterunku odgałęźnego Biała Rawska

W ramach zadania pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. wybudowało posterunek odgałęźny Biała Rawska. Celem modernizacji posterunku było przystosowanie go do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością 200/230 km/h.

Zakres projektowanej przebudowy stacji obejmował odcinek od km 39+769,00 do km 40+600,00.

W ramach zadania wybudowany został budynek nastawni dysponującej, związany z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz budynek socjalno-magazynowy przeznaczony dla służb utrzymania linii kolejowej z trzech modułowych kontenerów sanitarno – magazynowych.

Właścicielem posterunku są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zadanie wykonane zostało na zlecenie PORR Polska Construction S.A.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności