EnglishPolishRussian

Modernizacja linii kolejowej na odcinku Kraków-Rzeszów

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. wykonało inwestycje polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu robót budowlanych i pozyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych mających na celu zrealizowanie robót polegających na budowie wiat peronowych w stacji Tarnów w ramach Projektu POIiŚ 5.1-7 „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III – Faza II

Regulamin plików cookies i polityka prywatności