EnglishPolishRussian

Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 na odcinku Brzesko – Okocim – Biadoliny

W latach 2013-2015 Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. na zlecenie PKP Energetyka w ramach wykonawstwa zastępczego zmodernizowało około 40 km torów wraz z istniejącą infrastrukturą.

W zakresie robót znajdywały się:

szlak Bochnia – Brzesko – Okocim tor nr 1 (realizacja w latach 2013/2014)

szlak Bochnia – Brzesko – tor nr 2 (realizacja w roku 2015)

szlak Brzesko – Okocim – Biadoliny wraz z podg Biadoliny T1 (realizacja w roku 2015)

szlak Brzesko – Okocim – Biadoliny wraz z podg Biadoliny T2 (realizacja w latach 2014/2015)

W ramach kontraktu zostały realizowane następujące roboty:

-rozbiórka istniejących torów szlakowych i stacyjnych

-roboty ziemne, w tym:

-wykopy

-nasypy (wykonanie nasypu na szlaku Brzesko Okocim – Biadoliny, korekta łuku ok.  120tys m3)

-wymiana gruntu w podłożu

-zdjęcia górnej warstwy podtorza, podłoża

-przebudowa skarp nasypów

-profilowanie istniejących przypór ziemnych

-humusowanie skarp

-wzmocnienie podtorza, podłoża:

-dogęszczenie wraz z doziarnieniem

-wymiana gruntów – wbudowanie pospółki

-wbudowanie pospółki zbrojonej geosiatką komórkową

-umocnienie skarp przekopu przy torze nr 1 płytami ażurowymi na oporniku

-wbudowanie warstwy ochronnej

-budowa nowej nawierzchni torowej 

-budowa nowych rozjazdów

-regulacja torów w profilu do obowiązujących warunków i standardów technicznych oraz dostosowanie istniejącej geometrii torów do prędkości Vmax = 160km/h

-reprofilacja szyn w torach szlakowych poprzez frezowanie oraz reprofilacja rozjazdów poprzez szlifowanie

-przebudowa przystanków osobowych na Sterkowcu, Rzezawie, Jasieniu Brzeskim oraz Biadolinach

-budowa odwodnienia szczelnego w postaci rowów otwartych oraz ciągów drenarskich

-instalacje sanitarne, odprowadzenie wód opadowych(zlewnie, separatory, przepompownie)

W dniu 22 stycznia 2016 roku został zakończony zakres robót podstawowych zasadniczych, obecnie trwają prace porządkowe, rozliczenia kontraktu oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do odbiorów końcowych.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności