EnglishPolishRussian

Łódź Marysin

W dniu 01.03.2019 r. Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o. o.  zawarła z firmą ALUSTA S. A. z siedzibą w Poznaniu umowę na wykonanie prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego z mijanką w rejonie Łódź – Marysin”

W zakres robót weszły m.in.:

– opracowanie dokumentacji projektowej, w tym wykonanie prac projektowych polegających na wykonaniu projektów budowlanych, projektów wykonawczych, a także dokumentacji powykonawczej

– wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zintegrowanych węzłów multimodalnych i przebudowie lub rozbudowie przystanków kolejowych

– nadzór autorski

– wykonanie wszelkich niezbędnych badań geologicznych, prac geotechnicznych, wykonanie inwentaryzacji zieleni i operatów dendrologicznych

-rozbiórka torów, warstw torowiska, warstw ochronnych z nimi związanych

– budowa warstw ochronnych wraz z geowłókniną

– budowa torów klasy 2 z szyn 49E1 wraz z podsypką, profilowaniem

– szlifowanie torów

– budowa i montaż rozjazdów zwyczajnych

– budowa i montaż rozjazdów łukowych

– budowa nowego peronu jednokrawędziowego na przystanku osobowym Marysin z wyposażeniem i małą architekturą

– budowa jednoodstępowej blokady liniowej z kontrolą niezajętości szlaku

– budowa komputerowych urządzeń srk na stacji

– budowa urządzeń zasilania dla potrzeb srk

– usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

– budowa urządzeń łączności technologicznej, radiołączności oraz transmisji danych

– budowa kabla światłowodowego

– budowa kabla miedzianego

– budowa urządzen megafonowych i zegarowych informacji podróżnych

– budowa urządzeń wizualnej informacji podróznych z monitoringiem

– budowa systemów kontroli dostępu i ochrony

– budowa TvU jako SKP

– budowa systemu wykrywania i gaszenia pożarów 

– budowa pochylni

– montaż sieci trakcyjnej dwudrutowej

– montaż kompletu ogrzewania rozjazdów

– montaż szaf kablowych rozdzielczych

– montaż oświetlenia peronów, ciągu pieszo-rowerowego

– montaż linii kablowych zasilających oświetlenie, urządzenia rozdzielcze, urządzenia telekomunikacyjne

Wartość umowy to 24 mln zł netto.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności