EnglishPolishRussian

EL-IN buduje LCS Skierniewice

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. przystąpiło do wykonania robót związanych z inwestycją pt. „Zaprojektowanie i wykonanie LCS Skierniewice oraz ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R na odcinku Warszawa Zachodnia-Koluszki w km 3,900-104,918 linii na 1 i Koluszki-Łódź Widzew w km 26,400-7,200 linii nr 17 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot A-odcinek Warszawa Zachodnia-Miedniewice(Skierniewice)(POIiŚ 7.1-24.1) i Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C-pozostałe roboty (POIiŚ 7.1-24.3), objętego umową nr 90/130/0001/14/W/I z dnia 29.01.2014r. zawartą pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.(„Inwestor”) a wykonawcą („Kontrakt Główny”).
Roboty wykonujemy w ramach umowy ze spółką Feroco oraz Strabag. Wartość zamówienia to ok. 30 000 000,00 złotych.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności