EnglishPolishRussian

Budowa toru tramwajowego w Warszawie

Na zlecenie zamawiającego Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. realizuje zadanie pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Marynarskiej na odc. Taśmowa – ul. Rzymkowskiego”. W zakres robót wchodzi montaż  toru podsypkowego tramwajowego, obsypanie tłuczniem zmontowanego toru oraz podbicie toru.

Wartość wykonywanych robót to 300 449,00 zł netto.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności