EnglishPolishRussian

Budowa II linii metra w Warszawie

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. na zlecenie ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  wykonana roboty budowlano-montażowe związane z budową II linii Metra w Warszawie. Jest to pierwszy etap realizacji odcinka wschodnio – północnego – od szlaku  za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18.

Zakres prac dotyczy 3 podstacji trakcyjno-energetycznych i energetycznych: Stacja C16 „ Szwedzka”, Stacja C17 „Targówek”, Stacja C18” Trocka”. Do wykonania zostało zlecone:

  1. Montaż mechaniczny dostarczonej aparatury i sprzętu
  2. Montaż tras kablowych
  3. Montaż okablowania nn, SN i sterowniczego oraz wykonanie podłączeń kabli wg projektu.
  4. Dostawa i zaprasowanie końcówek kablowych i głowic kablowych SN
  5. Nadzór nad układaniem i podłączeniem kabli nn, SN i sterowniczych wchodzących z zewnątrz do podstacji
  6. Wykonanie uziemienia montowanych kabli
  7. Wykonanie badań pomontażowych
  8. Wykonanie rozruchu podstacji w tym uczestnictwo grupy rozruchowej w uruchomieniu systemu sterowania urządzeniami energetycznymi- MicroSCADA.

W obrębie podstacji  prace montażowe to montaż transformatorów STP1,2,3,4, STE1,2, montaż szaf rozdzielnic RSN, RPS, SKP, RGnn, RPW, RGOA, RGNG, Rzrp, montaż szaf prostowników- V, montaż płyt izolacyjnych, montaż tablic dyspozytorskich, montaż szaf TL1 i TL2, TP, montaż rozdzielnic UCKNR, RU, montaż ogrodzenia stanowisk transformatorów, , montaż konstrukcji wsporczych kabli TR K1,2,3,4, montaż drabin kablowych, montaż szafek sygnalizacyjnych

 

Poza podstacjami Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. wykona montaż szaf rozdzielnic prądu stałego RST, SZW, SOU, SZP, SZR, montaż konstrukcji wsporczych pod szafy, montaż izolatorów, dostarczy i zamontuje przyciski awaryjne w pomieszczeniach podstacji, zamontuje szafę sterowniczą TP6 w podperoniu.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności