EnglishPolishRussian

WYTŁACZANIE KABLAMETODĄ WATUCAB

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o zrealizowało projekt pt. „Zaprojektowanie i budowa linii kablowej 110kV relacji GPZ Kamień Pomorski – RS Rybice – GPZ Skrobotowo wraz z rozdzielnią sieciową RS Rybice oraz rozbudową GPZ Skrobotowo na potrzeby wyprowadzenia mocy z FW Rybice, FW Starza i FW Karnice II o łącznej mocy 88MW”. Zastosowana została m.in. Technologia WATUCAB, która jest nowatorską metodą instalacji kabli elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć z wykorzystaniem rurociągów kablowych. Jest technologią łączącą korzyści z przepychania oraz wdmuchiwania hydraulicznego kabli elektroenergetycznych.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności