EnglishPolishRussian

PRZEWIERTY STEROWANIE I BUDOWA STACJI ELEKTORENERGRTYCZNEJ

Zaprojektowanie i budowa linii kablowej 110kV relacji GPZ Kamień Pomorski – RS Rybice – GPZ Skrobotowo wraz z rozdzielnią sieciową RS Rybice oraz rozbudową GPZ Skrobotowo na potrzeby wyprowadzenia mocy z FW Rybice, FW Starza i FW Karnice II o łącznej mocy 88MW.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności