EnglishPolishRussian

EL-IN BUDUJE LINIE 220kV

Przedsiębiorstwo EL-IN buduje dwa odcinki elektroenergetycznych dwutorowych linii kablowych 220kV relacji GPZ Mory – GPZ Towarowa w Warszawie przy ul. Kolejowej.

W ramach inwestycji demontowany jest również odcinek linii napowietrznej 220kV oraz wykonywana przebudowa istniejącego dwutorowego słupa WN.

Długość trasy linii kablowej 220 kV ułożonej w ziemi dla toru południowego wynosi 561 m, a dla toru północnego 541 m.

Przebudowa związana jest ze skablowaniem linii napowietrznej 220 kV relacji GPZ Mory-GPZ Towarowa i polegała będzie na postawieniu słupa kablowego w pobliżu słupa nr 31 przewidzianego do demontażu oraz skablowaniu odcinka linii napowietrznej od tego słupa do bramek stacji GPZ Towarowa.

EL-IN przebuduje również linie światłowodowe zainstalowane na linii napowietrznej poprzez budowę nowych linii światłowodowych linii kablowych w kanalizacji teletechnicznej.

Właścicielem linii kablowych po przebudowie będzie RWE Stoen Operator Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo EL-IN inwestycję realizuje na zlecenie firmy Pro Urba Invest Sp. z o.o.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności