Aktualnie w EL-IN

Praktykanci w EL-IN

20 lutego, 2020
  •  
  •  

Od kilku lat Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych numer 2 w Skierniewicach. Współpraca koncentruje się głównie na wspieraniu szkoły w procesie edukacyjnym, a szczególnie w kształceniu uczniów w kierunku zawodu elektryka. Młodzi adepci sztuki ujarzmiania energii elektrycznej zdobywają doświadczenie obserwując zespół specjalistów naszej firmy w ich codziennych działaniach, a często włączają się w realizację poszczególnych inwestycji w możliwie najszerszym zakresie. Zarząd firmy jest dumny z tej współpracy i otwarty na inne projekty mające na celu edukacje przyszłych specjalistów energetyki czy budownictwa kolejowego.