Aktualnie w EL-IN

Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Leszczyny

3 stycznia, 2020
  •  
  •  

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. zrealizowało zadanie pt. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Leszczyny”

W zakres robót weszły:

– Instalacja sygnalizatorów świetlnych i wskaźników

– Instalacja elektrycznych napędów zwrotnicowych w układzie napędowym Instalacja kontrolerów do sieci kablowej

– Instalacja systemu liczników osi jako urządzeń stwierdzenia niezajętości torów i rozjazdów

– Budowa kanalizacji kablowej podziemnej dla kabli urządzeń automatyki kolejowej

– Instalacja urządzeń samoczynnego hamowania pociągów (SHP),

– Przebudowa wewnętrznych urządzeń srk,

– Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych w ramach zadania urządzeń i systemów,

– Zabudowa nowej nastawni kontenerowej wraz z instalacjami i przyłączami

– Rozbiórka nastawni dysponującej Lsz i wykonawczej Lsz1 wraz z demontażem urządzeń wewnętrznych, przeniesieniem niezbędnej infrastruktury z likwidowanych nastawni do nowej nastawni dysponującej kontenerowej min, systemu sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej i likwidacją przyłączy,

– Zabudowa urządzeń zasilających urządzenia srk (zasilanie z dwóch niezależnych sieci energetycznych prądu przemiennego 3×400/230V i źródła zasilania awaryjnego; agregat prądotwórczy i UPS,

– Budowa wolnostojącego masztu radiowego,

– Zabudowa TVU dla stwierdzenia końca pociągu,

– Zabudowa urządzeń łączności przewodowej,

– Zabudowa radiotelefonów sieci pociągowej, manewrowej, utrzymania wraz z rejestratorami rozmów,

– Zabudowa systemu SWDR,

– Przeniesienie głowic kablowych kabli telekomunikacyjnych wraz z przyłączami do nastawni kontenerowej,

– Zabudowa kabla SN zasilającego stację transformatorową kontenerową,

 -Zabudowa stacji transformatorowej 20/0,4kV dla zasilania urządzeń srk i elektroenergetycznych zabudowanych w stacji Leszczyny,

– Zabudowa systemu ogrzewania rozjazdów na stacji Leszczyny w rejonie nastawni wykonawczej „Lsz-1” oraz w rejonie nastawni dysponującej „Lsz”

 – Zabudowa w rozjazdach urządzeń EOR,

– Zabudowa torowych i przytorowych elementów automatyki sterowania urządzeniami EOR,

– Zabudowa linii zasilających od złącza kablowo-pomiarowego do szafy zasilająco-sterującej,

– Zabudowa pulpitu sterującego do urządzeń EOR na nowej nastawni kontenerowej Lsz,

– Przystosowanie urządzeń do włączenia w system monitoringu SMUE,

– Dostosowanie rozjazdów do montażu grzejników opornikowych,

– Wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,

– Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego w stacji Leszczyny,

– Zabudowa nowych słupów oświetleniowych wirowanych, strunobetonowych

– Zabudowa opraw oświetleniowych,

– Zabudowa szaf zasilająco – sterujących,

– Zabudowa kabli zasilających oraz sterujących,

– Zabudowa linii zasilających od złącz kablowo – pomiarowych do szaf zasilającosterujących urządzeń oświetlenia,

– Zabudowa sterowania oświetleniem automatycznym i ręcznym,

– Przeniesienie urządzeń PKP Energetyki zabudowanej na nastawni dysponującej Lsz do nowej nastawni kontenerowej

– Certyfikacja urządzeń i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz składników interoperacyjności podsystemów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Wartość inwestycji to 11 319 638,00 złotych.