Aktualnie w EL-IN

Podstacja Trakcyjna Czesławice – postępy prac

18 listopada, 2019
  •  
  •  

Informowaliśmy już, że Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. na zlecenie PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. realizuje budowę Podstacji Trakcyjnej w Czesławicach.

Na kilku zdjęciach poniżej prezentujemy postępy w realizacji inwestycji.

W zakres robót weszło

wykonanie m.in.

Budowa obiektu podstacji

– wykopy, ławy i ściany piwniczne wraz z izolacja przeciwwilgociową

– strop nad piwnicą techniczną

– ściany nadziemne

– stropodach wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi

– montaż stolarki zewnętrznej

Budowa nowych stanowisk transformatorów

– wykonanie wykopu stanowisk transformatorów

– wykonanie podłoża pod żelbetowe misy olejowe

– wykonanie płyty dna misy olejowej

– wykonanie żelbetowych ścian misy olejowej wraz z izolacją zewnętrzną

– wykonanie wylewki cementowej dna misy zgodnie z projektowanymi spadkami

– wykonanie izolacji wewnętrznych ścian i dna misy olejowej

– ułożenie rusztu stalowego wraz z usypaniem na ruszcie tłucznia kamiennego

– montaż konstrukcji stalowych „mostów szynowych” pod izolatory oraz zabezpieczających osłon stalowych

– montaż urządzeń i aparatury elektroenergetycznej wewnątrz podstacji

– montaż nowych transformatorów wraz z torem szynowym

– wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilającej transformatory

 Roboty wykończeniowe budynku podstacji:

– podłoża i posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi

– ścianki działowe

– strop drewniany pomieszczeń zaplecza

– tynki wewnętrzne wraz z okładzinami ścian

– montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej

– malowanie wewnętrzne

– ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji

– montaż urządzeń energetycznych tj.:

– rozdzielnicy prądu przemiennego 15kV AC;

– rozdzielnicy prądu stałego 3kV DC;

– szafek pomocniczych;

– pomiaru wewnętrznego energii elektrycznej

– instalacji elektrycznych

– instalacji sygnalizacji pożarowej, włamaniowej i monitoringu