Aktualnie w EL-IN

Łódź Stoki

12 listopada, 2019
  •  
  •  

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o. o.  na zlecenie firmy ALUSTA S. A. z siedzibą w Poznaniu rozpoczęło następny etap prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego z mijanką w rejonie Łódź – Marysin”

W zakres robót weszły m.in.:

Budowa chodników
Budowa przejścia podziemnego dla pieszych – km +2,572
Regulacja sieci trakcyjnej – np. typ YwsC120-2C
Montaż uszynienia indywidualnego, ochrony przeciwporażeniowej i sieci powrotnej

Montaż szaf kablowych rozdzielczych wraz z wyposażeniem i podłączeniem
Montaż szafy oświetleniowej wraz z wyposażeniem i podłączeniem
Montaż linii kablowych zasilających urządzenia rozdzielcze wraz z wykonaniem robót ziemnych, przecisków, przepustów, rur osłonowych z pomiarami i podłączeniami
Montaż linii kablowych zasilających urządzenia telekomunikacyjne wraz z wykonaniem robót ziemnych, przecisków, przepustów, rur osłonowych z pomiarami i podłączeniami
Montaż linii kablowych zasilających oświetlenie wraz z wykonaniem robót ziemnych, przecisków, przepustów, rur osłonowych z pomiarami i podłączeniami
Montaż oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wraz z wykonaniem robót ziemnych, przecisków, przepustów, rur osłonowych, układaniem kabli, montażem słupów z wysięgnikami i oprawami, pomiarami i podłączeniami
Montaż oświetlenia przejścia podziemnego wraz z wykonaniem robót ziemnych
Usunięcie kolizji kablowych nN