Aktualnie w EL-IN

Historia

26 marca, 2014
  •  
  •  

Historia Spółki EL-IN ma swój początek w roku 1974 kiedy to Jan Wach rozpoczyna działalność gospodarczą.
Mały zakład rzemieślniczy zatrudniający dwie osoby rozwija się dzięki realizacji robót elektroenergetycznych.

W 1989 roku w Polsce ma miejsce transformacja ustrojowa, a małe przedsiębiorstwa, które znalazły się na wolnym rynku otrzymują możliwość rywalizacji i rozwoju. Swoją szansę wykorzystuje Jan Wach rozpoczynając realizację pierwszych dużych kontraktów, a stopniowo coraz większych zleceń.

W 1996 roku na bazie zakładu zostaje utworzona spółka „EL-IN”, a do grona jej właścicieli dołączają Tomasz i Dariusz Wach – synowie Jana.
Młodzieńczy entuzjazm w połączeniu z doświadczeniem zaczyna szybko przynosić efekty.
Wkrótce wraz z rozbudową parku maszynowego i realizacją coraz większych projektów w spółce zostaje wyodrębniony dział budowlany.
Rok później firma przejmuje jedną z upadających skierniewickich spółek i przenosi się do jej siedziby. EL-IN zyskuje 700 m2 powierzchni biurowej oraz 2 hektary terenów z przeznaczeniem na bazę logistyczno-sprzętową.

W kolejnych latach firma poszerza działalność o budownictwo kubaturowe i infrastrukturalne.
W ten sposób rozpoczyna realizację inwestycji związanych z energetyką i sieciami dystrybucyjnymi.

EL-IN buduje m.in.:

  • infrastrukturę kolejową
  • infrastrukturę lotniczą
  • obiekty użyteczności publicznej
  • zakłady przemysłowe

W konsekwencji firma umacnia swoją pozycje na rynku, a po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku rozpoczyna skomplikowany proces specjalizacji w obszarze budowy sieci i infrastruktury kolejowej. Odpowiedzialność za ten obszar działalności przejmuje Jacek Łyżeń, obecnie współwłaściciel i członek zarządu.

2005 rok to ukoronowanie marzeń ponad trzydziestoletnich starań Jana Wacha.
Do składu zarządu dołącza jego najmłodsze dziecko – Agnieszka Wach.

Pomimo długiej historii i różnych, nie zawsze sprzyjających okoliczności, ELIN pozostaje firmą opartą o niezmienne wartości rodziny Wachów.

W 2014 roku firma obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia.

Kiedy w 1974 roku założyłem własną działalność gospodarczą moim marzeniem było zbudować firmę solidną, a przede wszystkim opartą o wartości ludzikie.
Dziś po tylu latach działalności mogę stwierdzić, że swój cel osiągnąłem. Jestem dumny z tego, że w zarządzie zasiadają moje dzieci oraz z tego, że stworzyłem silny zespółm z którym na co dizeń budujemy dobre imię firmy.

 

-Jan Wach


Historia EL-IN
Historia EL-IN
Historia EL-IN
Historia EL-IN
Huta szkła w Skierniewicach
Huta szkła w Skierniewicach