Delidin Sp. z o.o.

Adrian Cichoń
Prezes zarządu
a.cichon@el-in.pl

Zarys początku działalności spółki

W 2013 roku Przedsiębiorstwo EL-IN rozpoczęło działalność związaną z rynkiem deweloperskim. Wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji związanych z budownictwem kubaturowym, kompleksowymi robotami budowlanymi, budownictwem kolejowym i energetycznym to mocne fundamenty do rozwijania działalności spółki w nowych obszarach.

W wyniku rozpoznania rynku krajów wschodnich, działań i rozmów podjętych z potencjalnymi partnerami 21 stycznia 2014 powstała spółka „DELIDIN GROUP”.

Głównym celem firmy jest prowadzenie inwestycji związanych z sektorem budownictwa mieszkaniowego na terytorium Kazachstanu.

Większościowym udziałowcem w  firmie „DELIDIN GROUP” jest Przedsiębiorstwo EL-IN.

Partnerem w projekcie jest skierniewicka firma DELTA powiązana kapitałowo z firmą deweloperską EKO-BUD. Dużym atutem obu jest kilkudziesięcioletnie doświadczenie w projektach deweloperskich, budownictwie jednorodzinnym i przemysłowym.


Celem Delidin Group jest:

przeniesienie na rynek Kazachstanu europejskiej jakości oraz stylu w architekturze przy jednoczesnym wykorzystaniu dobrych materiałów budowlanych od polskich producentów.

Łączymy doświadczenie partnerów przedsięwzięcia, kapitał, znajomość rynku i organizację pracy. Jesteśmy przekonani, że projekt zakończy się sukcesem.


Plany spółki DELIDIN


Osiedla mieszkaniowe w Kazachstanie

W planach spółki Delidin jest :

Realizacja przedsięwzięcia na działce o powierzchni 1ha nad Morzem Kaspijskim w prężnie rozwijającym się mieście Aktau.

Projekt obejmuje swym zakresem wybudowanie 45000 m2 powierzchni mieszkaniowej, 10000 m2 powierzchni usługowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego, przedszkolem oraz częściami rekreacyjnymi.
Plany inwestycyjne Delidin Group  znalazły uznanie ze strony kazachstańskiego urzędu marszałkowskiego.

Aktualności Delidin Sp. z o.o.


Zobacz inne spółki: ELIN Geslan